• دسته‌بندی نشده
  • 0

آمبولی ریه در کمین زنان

آمبولی ریه در کمین زنان

اگر آمبولی ریه به موقع درمان و تشخیص داده نشود، موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود. لازم به توضیح…

آمبولی ریه در کمین زنان

(image) اگر آمبولی ریه به موقع درمان و تشخیص داده نشود، موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود. لازم به توضیح…

آمبولی ریه در کمین زنان

باشگاه خبری ورزشی

You may also enjoy...