• دسته‌بندی نشده
  • 0

آیا مغز افراد باهوش بزرگتر است؟!

آیا مغز افراد باهوش بزرگتر است؟!

محققان می گویند هوش با اندازه مغز ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر با منبع جریان خون به سوی مغز مرتبط است.

آیا مغز افراد باهوش بزرگتر است؟!

(image) محققان می گویند هوش با اندازه مغز ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر با منبع جریان خون به سوی مغز مرتبط است.

آیا مغز افراد باهوش بزرگتر است؟!

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...