• دسته‌بندی نشده
  • 0

اختاپوس سلاح در چهار گوشه جهان

اختاپوس سلاح در چهار گوشه جهان

هرجا جنگ است، اسرائیل نیز حاضر است و مهمات و سلاح های مرگبار آن را تامین می کند زیرا علاوه بر کشتار…

اختاپوس سلاح در چهار گوشه جهان

(image) هرجا جنگ است، اسرائیل نیز حاضر است و مهمات و سلاح های مرگبار آن را تامین می کند زیرا علاوه بر کشتار…

اختاپوس سلاح در چهار گوشه جهان

گروه تلگرام

You may also enjoy...