• دسته‌بندی نشده
  • 0

ازدواج در ژاپن

ازدواج در ژاپن
سیکو، خبرنگار 35‌ساله ساکن توکیو نمونه بارزی از آن چیزی است که ژاپنی‌ها «نودل سال نو» می‌نامند. سال ژاپنی در 31 دسامبر به پایان می‌رسد و از دیدگاه ژاپنی‌ها پس از 31‌سالگی دوران مطلوب ازدواج برای زنان تمام می‌شود.

ازدواج در ژاپن

سیکو، خبرنگار 35‌ساله ساکن توکیو نمونه بارزی از آن چیزی است که ژاپنی‌ها «نودل سال نو» می‌نامند. سال ژاپنی در 31 دسامبر به پایان می‌رسد و از دیدگاه ژاپنی‌ها پس از 31‌سالگی دوران مطلوب ازدواج برای زنان تمام می‌شود.
ازدواج در ژاپن

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...