• دسته‌بندی نشده
  • 0

از مد افتاده اما پر طرفدار!

از مد افتاده اما پر طرفدار!
هر چند دراین آشفته بازار، انواع واقسام رستوران‌های مدرن و ایتالیایی و فرانسوی و چه …. گفتن از یك سبك سنتی و البته كمی‌از مد افتاده خیلی كار جالبی به نظر نمی‌رسد.اما فقط كافی است كه چند دقیقه ای در حال و هوای این اغذیه فروشی‌ها گشتی بزنید.

از مد افتاده اما پر طرفدار!

هر چند دراین آشفته بازار، انواع واقسام رستوران‌های مدرن و ایتالیایی و فرانسوی و چه …. گفتن از یك سبك سنتی و البته كمی‌از مد افتاده خیلی كار جالبی به نظر نمی‌رسد.اما فقط كافی است كه چند دقیقه ای در حال و هوای این اغذیه فروشی‌ها گشتی بزنید.
از مد افتاده اما پر طرفدار!

دانلود موزیک

You may also enjoy...