• دسته‌بندی نشده
  • 0

امسال برای «محیط زیست» 5 قدم بردارید!

امسال برای «محیط زیست» 5 قدم بردارید!
اواخر قرن بیستم، شروع «نگرانی‌ها برای محیط زیست و از بین رفتن زمین» بود؛ همان زمانی که اجلاس‌های پی در پی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و یونسکو تلاش می‌کردند محیط زیست را در برنامه‌هایی که برای « نظم نوین جهانی» طرح می‌شد بگنجانند.

امسال برای «محیط زیست» 5 قدم بردارید!

اواخر قرن بیستم، شروع «نگرانی‌ها برای محیط زیست و از بین رفتن زمین» بود؛ همان زمانی که اجلاس‌های پی در پی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و یونسکو تلاش می‌کردند محیط زیست را در برنامه‌هایی که برای « نظم نوین جهانی» طرح می‌شد بگنجانند.
امسال برای «محیط زیست» 5 قدم بردارید!

دانلود موزیک

You may also enjoy...