• دسته‌بندی نشده
  • 0

انتقاد تند رضا کیانیان بخاطر اظهار نظر عجیب درباره آلودگی هوای تهران

انتقاد تند رضا کیانیان بخاطر اظهار نظر عجیب درباره آلودگی هوای تهران

رضا کیانیان از کسانی که با اتکا به طبیعی بودن پدیده وارونگی دما، آلودگی هوا را توجیه می‌کنند،…

انتقاد تند رضا کیانیان بخاطر اظهار نظر عجیب درباره آلودگی هوای تهران

(image) رضا کیانیان از کسانی که با اتکا به طبیعی بودن پدیده وارونگی دما، آلودگی هوا را توجیه می‌کنند،…

انتقاد تند رضا کیانیان بخاطر اظهار نظر عجیب درباره آلودگی هوای تهران

You may also enjoy...