• دسته‌بندی نشده
  • 0

انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد

انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد

انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد گزارش شده.آپارتمان‌های نزدیك محل انفجار به لرزه در…

انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد

(image) انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد گزارش شده.آپارتمان‌های نزدیك محل انفجار به لرزه در…

انفجاری شدید در شهر مالمو در سوئد

اخبار جهان

You may also enjoy...