• دسته‌بندی نشده
  • 0

اگر دوست تان این ویژگی ها را دارد، دشمن شماست

اگر دوست تان این ویژگی ها را دارد، دشمن شماست

یک دوست واقعی باید به بهتر شدنمان کمک کند نه اینکه باعث زمین خوردنمان شود. برای اینکه چنین افرادی…

اگر دوست تان این ویژگی ها را دارد، دشمن شماست

(image) یک دوست واقعی باید به بهتر شدنمان کمک کند نه اینکه باعث زمین خوردنمان شود. برای اینکه چنین افرادی…

اگر دوست تان این ویژگی ها را دارد، دشمن شماست

عکس جدید اینستاگرام

You may also enjoy...