• دسته‌بندی نشده
  • 0

این قرار عاشقانه را عدد بده!

این قرار عاشقانه را عدد بده!
«آمار طلاق بالا رفته و در ازای آن آمار ازدواج کاهش پیدا کرده است.» این صحبتی است که اغلب از سوی مسئولان مختلف می‌شنویم.

این قرار عاشقانه را عدد بده!

«آمار طلاق بالا رفته و در ازای آن آمار ازدواج کاهش پیدا کرده است.» این صحبتی است که اغلب از سوی مسئولان مختلف می‌شنویم.
این قرار عاشقانه را عدد بده!

سپهر نیوز

You may also enjoy...