• دسته‌بندی نشده
  • 0

برنامه خرید سامانه پدافند موشکی اس 400 در دستور کار نیست

برنامه خرید سامانه پدافند موشکی اس 400 در دستور کار نیست

مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعلام کرد که برنامه خرید سامانه پدافند موشکی…

برنامه خرید سامانه پدافند موشکی اس 400 در دستور کار نیست

(image) مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعلام کرد که برنامه خرید سامانه پدافند موشکی…

برنامه خرید سامانه پدافند موشکی اس 400 در دستور کار نیست

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...