• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهروز افخمی: از برنامه هفت نمی روم حتی برای فیلمبرداری فیلم جدیدم!

بهروز افخمی: از برنامه هفت نمی روم حتی برای فیلمبرداری فیلم جدیدم!

بهروز افخمی در جدیدترین مصاحبه اش گفت که از برنامه هفت نخواهد رفت!

بهروز افخمی: از برنامه هفت نمی روم حتی برای فیلمبرداری فیلم جدیدم!

(image) بهروز افخمی در جدیدترین مصاحبه اش گفت که از برنامه هفت نخواهد رفت!

بهروز افخمی: از برنامه هفت نمی روم حتی برای فیلمبرداری فیلم جدیدم!

قدیر نیوز

You may also enjoy...