• دسته‌بندی نشده
  • 0

بچه بغل کردن به سبک بهداد سلیمی! + عکس

بچه بغل کردن به سبک بهداد سلیمی! + عکس

بهداد سلیمی قهرمان فوق سنگین وزنه برداری جهان کودک خود را با روشی که کمتر دیده شده حمل کرده است!

بچه بغل کردن به سبک بهداد سلیمی! + عکس

(image) بهداد سلیمی قهرمان فوق سنگین وزنه برداری جهان کودک خود را با روشی که کمتر دیده شده حمل کرده است!

بچه بغل کردن به سبک بهداد سلیمی! + عکس

مدرسه

You may also enjoy...