• دسته‌بندی نشده
  • 0

بی خوابی و شب زنده داری با دیوان حافظ

بی خوابی و شب زنده داری با دیوان حافظ
اصلا، چرا بعضی از قدیمی ها شب بیدار بوده اند و در این بازه زمانی که همه براساس ساعت بیولوژیک بدنشان به خواب می روند، آن ها چه کار می کرده اند؟

بی خوابی و شب زنده داری با دیوان حافظ

اصلا، چرا بعضی از قدیمی ها شب بیدار بوده اند و در این بازه زمانی که همه براساس ساعت بیولوژیک بدنشان به خواب می روند، آن ها چه کار می کرده اند؟
بی خوابی و شب زنده داری با دیوان حافظ

عکس

You may also enjoy...