• دسته‌بندی نشده
  • 0

تاتو از کجا آمده بود؟

تاتو از کجا آمده بود؟
اصل کلمه «تاتو» از کشور تاهیتی در اقیانوس آرام می آید که درواقع به زبان لاتین این طور نوشته می شود: tatu. این کلمه در ترجمه از زبان تاهیتی به انگلیسی معنی علامت گذاری چیزی است.

تاتو از کجا آمده بود؟

اصل کلمه «تاتو» از کشور تاهیتی در اقیانوس آرام می آید که درواقع به زبان لاتین این طور نوشته می شود: tatu. این کلمه در ترجمه از زبان تاهیتی به انگلیسی معنی علامت گذاری چیزی است.
تاتو از کجا آمده بود؟

خرم خبر

You may also enjoy...