• دسته‌بندی نشده
  • 0

تاخیر در پریود, چرا باردار نیستم؟

تاخیر در پریود, چرا باردار نیستم؟

عقب یا جلو افتادن قاعدگی در طی عمر هر خانم ممکن است چند بار اتفاق افتد که غیر عادی تلقی نمی شود.…

تاخیر در پریود, چرا باردار نیستم؟

(image) عقب یا جلو افتادن قاعدگی در طی عمر هر خانم ممکن است چند بار اتفاق افتد که غیر عادی تلقی نمی شود.…

تاخیر در پریود, چرا باردار نیستم؟

موسیقی

You may also enjoy...