• دسته‌بندی نشده
  • 0

تهران دوشنبه برفی می شود

تهران دوشنبه برفی می شود

مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: پیش بینی ها نشان می…

تهران دوشنبه برفی می شود

(image) مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: پیش بینی ها نشان می…

تهران دوشنبه برفی می شود

دانلود بیتالک

You may also enjoy...