• دسته‌بندی نشده
  • 0

جاذبه

جاذبه

jazebeh

چی مگه تو دنیا مث این آرامش چشماته مات توام وقتی می‌بینم خنده رو لبهاته  مثل تو کی می‌تونه منو آروم کنه با حرفاش غیر تو کی تونست بهم ثابت کنه دوسم داش  تویی اون کسی که باید از زمان گذشت و دید همه ساعتا رو وقت رفتنت عقب کشید  تو هوا نباشه عطر تو قدم نمی‌زنم تو شدی […]

جاذبه

(image)

چی مگه تو دنیا مث این آرامش چشماته مات توام وقتی می‌بینم خنده رو لبهاته  مثل تو کی می‌تونه منو آروم کنه با حرفاش غیر تو کی تونست بهم ثابت کنه دوسم داش  تویی اون کسی که باید از زمان گذشت و دید همه ساعتا رو وقت رفتنت عقب کشید  تو هوا نباشه عطر تو قدم نمی‌زنم تو شدی […]

جاذبه

car

You may also enjoy...