• دسته‌بندی نشده
  • 0

حکم سعید مرتضوی، تحمل 70 و 65 ضربه شلاق !!!

حکم سعید مرتضوی، تحمل 70 و 65 ضربه شلاق !!!

وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان…

حکم سعید مرتضوی، تحمل 70 و 65 ضربه شلاق !!!

(image) وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان…

حکم سعید مرتضوی، تحمل 70 و 65 ضربه شلاق !!!

دانلود موزیک

You may also enjoy...