• دسته‌بندی نشده
  • 0

خبر فرونشست خیابان در اطراف مجلس صحت داشت؟

خبر فرونشست خیابان در اطراف مجلس صحت داشت؟

معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۲ تهران خبر فرونشست خیابان شهید دیالمه تهران در نزدیکی ساختمان مجلس را…

خبر فرونشست خیابان در اطراف مجلس صحت داشت؟

(image) معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۲ تهران خبر فرونشست خیابان شهید دیالمه تهران در نزدیکی ساختمان مجلس را…

خبر فرونشست خیابان در اطراف مجلس صحت داشت؟

مدلینگ

You may also enjoy...