• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلال ازدواج داعش شناسایی شد

دلال ازدواج داعش شناسایی شد

یک دلال ازدواج گروه تروریستی داعش که دختران جوان را برای پیوستن به این گروه فریب می دهد، شناسایی شد.

دلال ازدواج داعش شناسایی شد

(image) یک دلال ازدواج گروه تروریستی داعش که دختران جوان را برای پیوستن به این گروه فریب می دهد، شناسایی شد.

دلال ازدواج داعش شناسایی شد

استخدام

You may also enjoy...