• دسته‌بندی نشده
  • 0

دنیای موتورسوارها این شکلیه!

دنیای موتورسوارها این شکلیه!
اگر شما مایل هستید هیجان دنیای موتورسوارها را تجربه کنید گفته‌های بهرام زارع قربانی، سرپرست کمیته موتور ریس فدراسیون موتورسواری و سرمربی آموزش دوره‌های موتور ریس، کوروش قربانی، نفر نخست شاخه موتور تریل در ایران و مهران همتیان، سرمربی تیم ملی موتور کراس و مشاور اجرایی بخش موتورسواری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را در این گزارش دنبال کنید.

دنیای موتورسوارها این شکلیه!

اگر شما مایل هستید هیجان دنیای موتورسوارها را تجربه کنید گفته‌های بهرام زارع قربانی، سرپرست کمیته موتور ریس فدراسیون موتورسواری و سرمربی آموزش دوره‌های موتور ریس، کوروش قربانی، نفر نخست شاخه موتور تریل در ایران و مهران همتیان، سرمربی تیم ملی موتور کراس و مشاور اجرایی بخش موتورسواری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را در این گزارش دنبال کنید.
دنیای موتورسوارها این شکلیه!

You may also enjoy...