• دسته‌بندی نشده
  • 0

رابطه جالب بین خمیازه کشیدن و باهوش بودن انسان

رابطه جالب بین خمیازه کشیدن و باهوش بودن انسان

شاید عجیب به نظر برسد اما افرادی که خمیازه های طولانی تری می کشند باهوش تر می باشند!

رابطه جالب بین خمیازه کشیدن و باهوش بودن انسان

(image) شاید عجیب به نظر برسد اما افرادی که خمیازه های طولانی تری می کشند باهوش تر می باشند!

رابطه جالب بین خمیازه کشیدن و باهوش بودن انسان

خبر دانشجویی

You may also enjoy...