• دسته‌بندی نشده
  • 0

رم کردن شتر در ظهر عاشورا حادثه آفرید

رم کردن شتر در ظهر عاشورا حادثه آفرید

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎‎های پزشکی یزد از مصدوم شدن چند نفر به علت حادثه از کنترل خارج شدن…

رم کردن شتر در ظهر عاشورا حادثه آفرید

(image) رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎‎های پزشکی یزد از مصدوم شدن چند نفر به علت حادثه از کنترل خارج شدن…

رم کردن شتر در ظهر عاشورا حادثه آفرید

شبکه خانگی

You may also enjoy...