• دسته‌بندی نشده
  • 0

سایه روشن های سربازی در زمانه جدید

سایه روشن های سربازی در زمانه جدید
برخی با اصطلاحات و الفاظ مرد شدن، مستقل شدن، روی پای خود ایستان، مسئولیت پذیری و … خدمت سربازی را به عنوان یک ضرورت و مقطعی از زندگی پذیرفته اند. در مقابل بسیاری از شکل کنونی سربازی گلایه و شکوائیه دارند.

سایه روشن های سربازی در زمانه جدید

برخی با اصطلاحات و الفاظ مرد شدن، مستقل شدن، روی پای خود ایستان، مسئولیت پذیری و … خدمت سربازی را به عنوان یک ضرورت و مقطعی از زندگی پذیرفته اند. در مقابل بسیاری از شکل کنونی سربازی گلایه و شکوائیه دارند.
سایه روشن های سربازی در زمانه جدید

پرس نیوز

You may also enjoy...