• دسته‌بندی نشده
  • 0

سوء استفاده تروریست ها از کودکان

سوء استفاده تروریست ها از کودکان
کودکانی که اسلحه به دست دارند و اعدام می کنند، کودکی که کمربند انفجاری به خودش بسته تا خودش و دیگران را منفجر کند و… این ها تصاویری هستند که این روزها در شبکه های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی به وفور می بینیم.

سوء استفاده تروریست ها از کودکان

کودکانی که اسلحه به دست دارند و اعدام می کنند، کودکی که کمربند انفجاری به خودش بسته تا خودش و دیگران را منفجر کند و… این ها تصاویری هستند که این روزها در شبکه های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی به وفور می بینیم.
سوء استفاده تروریست ها از کودکان

دانلود فیلم خارجی

You may also enjoy...