• دسته‌بندی نشده
  • 0

شمشیر داعش روی گردن فوتبال

شمشیر داعش روی گردن فوتبال
در هنگام روزهای پایانی لیگ برتر ایران خبر ناراحت کننده ای از سرزمین های اشغالی داعش مخابره شد.تروریست های وحشی این گروه افراطی دوباره به کافه ای حمله کرده بودند .

شمشیر داعش روی گردن فوتبال

در هنگام روزهای پایانی لیگ برتر ایران خبر ناراحت کننده ای از سرزمین های اشغالی داعش مخابره شد.تروریست های وحشی این گروه افراطی دوباره به کافه ای حمله کرده بودند .
شمشیر داعش روی گردن فوتبال

ganool review

You may also enjoy...