• دسته‌بندی نشده
  • 0

ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید

ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید

یک متاآنالیز جدید نشان می‌دهد که اثرات ضربان نامنظم قلب می‌تواند در سراسر بدن بیمار مشکل ایجاد…

ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید

(image) یک متاآنالیز جدید نشان می‌دهد که اثرات ضربان نامنظم قلب می‌تواند در سراسر بدن بیمار مشکل ایجاد…

ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید

قدیر نیوز

You may also enjoy...