• دسته‌بندی نشده
  • 0

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر

رمضان امسال ۴۷۰ ساعت و ۴۱ دقیقه است که به طور میانگین می توان سهم هر روز روزه داری را ۱۶ ساعت و ۱۴…

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر

(image) رمضان امسال ۴۷۰ ساعت و ۴۱ دقیقه است که به طور میانگین می توان سهم هر روز روزه داری را ۱۶ ساعت و ۱۴…

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر

آهنگ جدید

You may also enjoy...