• دسته‌بندی نشده
  • 0

عراق در انتظار گاز ایران نشست

عراق در انتظار گاز ایران نشست

یک مقام مسؤول در صنعت نفت عراق گفت: مذاکرات برای دریافت گاز از ایران به اتمام رسیده است و مسائل…

عراق در انتظار گاز ایران نشست

(image) یک مقام مسؤول در صنعت نفت عراق گفت: مذاکرات برای دریافت گاز از ایران به اتمام رسیده است و مسائل…

عراق در انتظار گاز ایران نشست

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...