• دسته‌بندی نشده
  • 0

علت مرگ دختر جوان در متروی شادمان

علت مرگ دختر جوان در متروی شادمان

بررسیهای دقیق در رابطه با حادثه مرگبار برای دختر جوان در مترو شادمان نشان داد که ازدحام جمعیت علت…

علت مرگ دختر جوان در متروی شادمان

(image) بررسیهای دقیق در رابطه با حادثه مرگبار برای دختر جوان در مترو شادمان نشان داد که ازدحام جمعیت علت…

علت مرگ دختر جوان در متروی شادمان

ابزار رسانه

You may also enjoy...