• دسته‌بندی نشده
  • 0

فرار از روزمرگی

فرار از روزمرگی
شاید اولین چیزی که باعث میشه آدم‌ها دچار روزمرگی و تکرار بشن بی‌هدفی و نداشتن انگیزه باشه. وقتی انگیزه نداری صبح که از خواب بیدار میشی فقط مشغول کارهای روزانه خودت هستی، کارهایی که هر روز تکرار میشه و در روند کلی زندگی هیچ تغییری در آنها دیده نمیشه.

فرار از روزمرگی

شاید اولین چیزی که باعث میشه آدم‌ها دچار روزمرگی و تکرار بشن بی‌هدفی و نداشتن انگیزه باشه. وقتی انگیزه نداری صبح که از خواب بیدار میشی فقط مشغول کارهای روزانه خودت هستی، کارهایی که هر روز تکرار میشه و در روند کلی زندگی هیچ تغییری در آنها دیده نمیشه.
فرار از روزمرگی

فروش بک لینک

You may also enjoy...