• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیش حقوقی جانبازی که مسئولان «جهاد» به همسرش گفتند برو گدایی کن!

فیش حقوقی جانبازی که مسئولان «جهاد» به همسرش گفتند برو گدایی کن!

هفته گذشته بود که گلایه همسر صبور و ایثارگر سنگر ساز بی سنگر جهاد کشاورزی استان تهران در فضای مجازی…

فیش حقوقی جانبازی که مسئولان «جهاد» به همسرش گفتند برو گدایی کن!

(image) هفته گذشته بود که گلایه همسر صبور و ایثارگر سنگر ساز بی سنگر جهاد کشاورزی استان تهران در فضای مجازی…

فیش حقوقی جانبازی که مسئولان «جهاد» به همسرش گفتند برو گدایی کن!

گوگل پلی

You may also enjoy...