• دسته‌بندی نشده
  • 0

متهم به قتل: «کلونازپام» آخر خلاف است

متهم به قتل: «کلونازپام» آخر خلاف است

مرد جوانی که به خاطر خرید مواد مخدر با چاقو در پارک پمپ بنزین مسعودیه مرتکب قتل شده بود، دستگیر شد؛…

متهم به قتل: «کلونازپام» آخر خلاف است

(image) مرد جوانی که به خاطر خرید مواد مخدر با چاقو در پارک پمپ بنزین مسعودیه مرتکب قتل شده بود، دستگیر شد؛…

متهم به قتل: «کلونازپام» آخر خلاف است

خبرگذاری خوزستان

You may also enjoy...