• دسته‌بندی نشده
  • 0

مرغ سبز از حقیقت تا بهانه‌ای برای گران‌ فروشی

مرغ سبز از حقیقت تا بهانه‌ای برای گران‌ فروشی

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم، گفت: هیچ تفاوتی…

مرغ سبز از حقیقت تا بهانه‌ای برای گران‌ فروشی

(image) رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم، گفت: هیچ تفاوتی…

مرغ سبز از حقیقت تا بهانه‌ای برای گران‌ فروشی

افق

You may also enjoy...