• دسته‌بندی نشده
  • 0

مسخره کردن ظریف با انتشار عکسی در مجلس روضه

مسخره کردن ظریف با انتشار عکسی در مجلس روضه

انتشار متن تمسخر آمیز یک خبرگزاری همراه با تصویر ظریف در حین روضه امام حسین، باعث واکنش های مختلفی…

مسخره کردن ظریف با انتشار عکسی در مجلس روضه

(image) انتشار متن تمسخر آمیز یک خبرگزاری همراه با تصویر ظریف در حین روضه امام حسین، باعث واکنش های مختلفی…

مسخره کردن ظریف با انتشار عکسی در مجلس روضه

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...