• دسته‌بندی نشده
  • 0

معرفی برند «مارک جیکوبز»: جواهرات زنانه

معرفی برند «مارک جیکوبز»: جواهرات زنانه
مارک جیکوبز به خوبی می داند که چه چیزی ساده و در عین حال زیباست. او از طبیعت اطراف برای طراحی لباس هایش الهام می گیرد و معتقد است: «مد و فشن یک ضرورت نیست، بلکه خواسته ای است که از ته قلب مان می آید.

معرفی برند «مارک جیکوبز»: جواهرات زنانه

مارک جیکوبز به خوبی می داند که چه چیزی ساده و در عین حال زیباست. او از طبیعت اطراف برای طراحی لباس هایش الهام می گیرد و معتقد است: «مد و فشن یک ضرورت نیست، بلکه خواسته ای است که از ته قلب مان می آید.
معرفی برند «مارک جیکوبز»: جواهرات زنانه

عکس های جدید

You may also enjoy...