• دسته‌بندی نشده
  • 0

مکانیزم مغزی زنان از چرخه عادت ماهیانه تا میل جنسی شان

مکانیزم مغزی زنان از چرخه عادت ماهیانه تا میل جنسی شان

حدود ۱۰ روز بعد از شروع عادت‌ماهیانه:درست قبل از تخمک‌گذاری، زنان احساس شادی بیشتری می‌کنند.…

مکانیزم مغزی زنان از چرخه عادت ماهیانه تا میل جنسی شان

(image) حدود ۱۰ روز بعد از شروع عادت‌ماهیانه:درست قبل از تخمک‌گذاری، زنان احساس شادی بیشتری می‌کنند.…

مکانیزم مغزی زنان از چرخه عادت ماهیانه تا میل جنسی شان

مدرسه

You may also enjoy...