• دسته‌بندی نشده
  • 0

واکنش سرد مردم به بلیت 300 هزار تومانی افتتاحیه سلام بمبئی

واکنش سرد مردم به بلیت 300 هزار تومانی افتتاحیه سلام بمبئی

قیمت 300 هزار تومانی بلیت مراسم افتتاحیه فیلم سلام بمبئی با استقبال سرد مردم همراه شده است.

واکنش سرد مردم به بلیت 300 هزار تومانی افتتاحیه سلام بمبئی

(image) قیمت 300 هزار تومانی بلیت مراسم افتتاحیه فیلم سلام بمبئی با استقبال سرد مردم همراه شده است.

واکنش سرد مردم به بلیت 300 هزار تومانی افتتاحیه سلام بمبئی

You may also enjoy...