• دسته‌بندی نشده
  • 0

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

صادق ورمزیار به عنوان مشاور فنی بهرام افشارزاده انتخاب شد.

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

(image) صادق ورمزیار به عنوان مشاور فنی بهرام افشارزاده انتخاب شد.

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

بازار بورس

You may also enjoy...