• دسته‌بندی نشده
  • 0

وقتی زال ها، بی گناه کشته می شوند…

وقتی زال ها، بی گناه کشته می شوند…
یک کارشناس سازمان ملل می گوید:«اگر روند کشته شدن افراد زال برای استفاده از اعضای بدن آنها در معجون های جادوگری ادامه یابد، این افراد در معرض انقراض سیستماتیک در کشور مالاوی خواهند بود.»

وقتی زال ها، بی گناه کشته می شوند…

یک کارشناس سازمان ملل می گوید:«اگر روند کشته شدن افراد زال برای استفاده از اعضای بدن آنها در معجون های جادوگری ادامه یابد، این افراد در معرض انقراض سیستماتیک در کشور مالاوی خواهند بود.»
وقتی زال ها، بی گناه کشته می شوند…

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک

You may also enjoy...