• دسته‌بندی نشده
  • 0

پیشنهاد یک خواننده‌ زن برای ریاست جمهوری لبنان!

پیشنهاد یک خواننده‌ زن برای ریاست جمهوری لبنان!

در شرایطی که جلسۀ انتخاب رئیس جمهور لبنان با تنش های زیادی در جریان بود، یکی از نمایندگان رأی خود…

پیشنهاد یک خواننده‌ زن برای ریاست جمهوری لبنان!

(image) در شرایطی که جلسۀ انتخاب رئیس جمهور لبنان با تنش های زیادی در جریان بود، یکی از نمایندگان رأی خود…

پیشنهاد یک خواننده‌ زن برای ریاست جمهوری لبنان!

اندروید

You may also enjoy...