• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا چشم دیدنتان را ندارند؟

چرا چشم دیدنتان را ندارند؟
آدم ها وقت حرف زدن با شما خودشان را سانسور می کنند و دست به عصا حرف می زنند، یا اینکه با اشتیاق زیر و بم زندگیشان را رو می کنند و به توصیه هایتان گوش می دهند؟

چرا چشم دیدنتان را ندارند؟

آدم ها وقت حرف زدن با شما خودشان را سانسور می کنند و دست به عصا حرف می زنند، یا اینکه با اشتیاق زیر و بم زندگیشان را رو می کنند و به توصیه هایتان گوش می دهند؟
چرا چشم دیدنتان را ندارند؟

لایسنس نود 32 ورژن 8

دانلود موزیک

You may also enjoy...