• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا کلان شهرهای دنیا ترافیک و آلودگی ندارند؟ (1)

چرا کلان شهرهای دنیا ترافیک و آلودگی ندارند؟ (1)
کافی است یک روز از خانه خارج شوید و قصد کنید بدون استفاده از ماشین شخصی از جایی به جای دیگر بروید؛ نخستین دغدغه تان در این میان، بیش از همه پیدا کردن وسیله نقلیه ای است تا بتوانید بدون دردسر خود را به مقصد موردنظرتان برسانید.

چرا کلان شهرهای دنیا ترافیک و آلودگی ندارند؟ (1)

کافی است یک روز از خانه خارج شوید و قصد کنید بدون استفاده از ماشین شخصی از جایی به جای دیگر بروید؛ نخستین دغدغه تان در این میان، بیش از همه پیدا کردن وسیله نقلیه ای است تا بتوانید بدون دردسر خود را به مقصد موردنظرتان برسانید.
چرا کلان شهرهای دنیا ترافیک و آلودگی ندارند؟ (1)

گیم پلی استیشن

You may also enjoy...