• دسته‌بندی نشده
  • 0

چگونه قد بلندتر به نظر بیاییم؟

چگونه قد بلندتر به نظر بیاییم؟
شاید وقتی صحبت از بلند نشان دادن قد به میان می آید، عده ای باور نکنند و قد را بخش تثبیت شده از هیات هر فرد بدانند، البته پر بی راه نیست. چاقی و لاغری قابل تغییرند. اما قد انسان در طول عمر او تقریبا ثابت می ماند و تغییر نمی کند.

چگونه قد بلندتر به نظر بیاییم؟

شاید وقتی صحبت از بلند نشان دادن قد به میان می آید، عده ای باور نکنند و قد را بخش تثبیت شده از هیات هر فرد بدانند، البته پر بی راه نیست. چاقی و لاغری قابل تغییرند. اما قد انسان در طول عمر او تقریبا ثابت می ماند و تغییر نمی کند.
چگونه قد بلندتر به نظر بیاییم؟

آپدیت نود 32 جدید

سپهر نیوز

You may also enjoy...