• دسته‌بندی نشده
  • 0

کره جنوبی چقدر شبیه ایران است؟

کره جنوبی چقدر شبیه ایران است؟
کره ای ها و ایرانی ها هم خیلی شبیه هستند و هم خیلی متفاوت. شباهت هایشان از جنس فرهنگ شرقی است؛ یعنی آنها هم به بزرگ ترها احترام می گذارند برای مهمان ها ارزش خاصی قائلند. از زرنگی بدشان نمی آید و… اما فرق هایی هم دارند.

کره جنوبی چقدر شبیه ایران است؟

کره ای ها و ایرانی ها هم خیلی شبیه هستند و هم خیلی متفاوت. شباهت هایشان از جنس فرهنگ شرقی است؛ یعنی آنها هم به بزرگ ترها احترام می گذارند برای مهمان ها ارزش خاصی قائلند. از زرنگی بدشان نمی آید و… اما فرق هایی هم دارند.
کره جنوبی چقدر شبیه ایران است؟

bluray movie download

You may also enjoy...