• دسته‌بندی نشده
  • 0

کلکسیون لباس زنانه «دولچه و گابانا» پائیز 2016

کلکسیون لباس زنانه «دولچه و گابانا» پائیز 2016
دومنیکو دولچه و استفانو گابانا با طراحی کلکسیون جدیدی برای امسال با الهام از داستان های پریان و پرنسس ها، رویاهای هر دختر و خانمی را تحقق بخشیده اند.

کلکسیون لباس زنانه «دولچه و گابانا» پائیز 2016

دومنیکو دولچه و استفانو گابانا با طراحی کلکسیون جدیدی برای امسال با الهام از داستان های پریان و پرنسس ها، رویاهای هر دختر و خانمی را تحقق بخشیده اند.
کلکسیون لباس زنانه «دولچه و گابانا» پائیز 2016

مرکز فیلم

You may also enjoy...