• دسته‌بندی نشده
  • 0

گاهی مدفوع بوی خیلی بدی دارد, چرا؟

گاهی مدفوع بوی خیلی بدی دارد, چرا؟

بدیهی است که مدفوع هیچ فردی، بوی خوبی ندارد. با این‌حال، اگر متوجه شدید که بوی مدفوع، زننده‌تر…

گاهی مدفوع بوی خیلی بدی دارد, چرا؟

(image) بدیهی است که مدفوع هیچ فردی، بوی خوبی ندارد. با این‌حال، اگر متوجه شدید که بوی مدفوع، زننده‌تر…

گاهی مدفوع بوی خیلی بدی دارد, چرا؟

تلگرام نارنجی

You may also enjoy...