• دسته‌بندی نشده
  • 0

گروه صنایع غذایی یک و یک از شبکه «جم» شکایت کرد

گروه صنایع غذایی یک و یک از شبکه «جم» شکایت کرد

مدیر گروه صنایع غذایی«یک ویک» در واکنش به تبلیغات غیرقانونی «جم» از محصولات این شرکت،…

گروه صنایع غذایی یک و یک از شبکه «جم» شکایت کرد

(image) مدیر گروه صنایع غذایی«یک ویک» در واکنش به تبلیغات غیرقانونی «جم» از محصولات این شرکت،…

گروه صنایع غذایی یک و یک از شبکه «جم» شکایت کرد

مد روز

You may also enjoy...