• دسته‌بندی نشده
  • 0

یوگا؛ آرامش بخشِ خریدنی؟!

یوگا؛ آرامش بخشِ خریدنی؟!
یک یوگی چهارزانو روی یک تکه پارچه یا تشک نرمی می نشیند، دو دستش را روی زانوهایش می گذارد و انگشتان شست و اشاره اش را به هم می چسباند، چشمانش را می بندد، به موسیقی ملایم طبیعت که احتمالا در کلاس در حال پخش است، گوش می سپارد و آرام آرام نفس می کشد تابه آرامش روحی دست پیدا کند.

یوگا؛ آرامش بخشِ خریدنی؟!

یک یوگی چهارزانو روی یک تکه پارچه یا تشک نرمی می نشیند، دو دستش را روی زانوهایش می گذارد و انگشتان شست و اشاره اش را به هم می چسباند، چشمانش را می بندد، به موسیقی ملایم طبیعت که احتمالا در کلاس در حال پخش است، گوش می سپارد و آرام آرام نفس می کشد تابه آرامش روحی دست پیدا کند.
یوگا؛ آرامش بخشِ خریدنی؟!

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...